Tärkeä tiedote, koskee tulevan kauden toimintaa ja mahdollista kausimaksujen korotusta – kaikki harrastajat tämä koskee teitä!

Tärkeä tiedote, koskee tulevan kauden toimintaa ja mahdollista kausimaksujen korotusta – kaikki harrastajat tämä koskee teitä!

Julkaistu: 14.5.2022


Oulun Uinnin hallitus on todennut organisaatiomuutoksen välttämättömäksi alkaen kaudesta 2022-2023 seuran toiminnan jatkuvuuden takaamiseksi. Tähän on johtanut aiemman urheilutoimenjohtajan siirtyminen muihin tehtäviin, sitä seuranneen vuoden 2021 alussa aloitetun jaetun johtamisen mallin toimimattomuus ja toimimattomuudesta seuranneen toiminnanjohtajan palkkaamisen tarve. Selkeästi tarpeellisen johtajan myötä seuran päätoimisilla työntekijöillä on päällekkäisiä työtehtäviä nykyisessä organisaatiossa eikä päätoimisten valmentajien resurssi myöskään jakaudu seurassamme tasaisesti uimarin polulle vaan ovat ajan kuluessa keskittyneet ylemmille tasoille. Seurauksena kasvaneet henkilöstömenot aiheuttavat taloudellisia paineita tehdä korjaavia toimenpiteitä tulevalle kaudelle.

Organisaatiouudistuksessa on edetty asiaankuuluvasti lakimiehen tuella ja henkilöstön kanssa on käyty YT-lain velvoittamat muutosneuvottelut maalis-huhtikuussa 2022. Neuvotteluissa ei päästy yksimielisyyteen ja tähän mennessä kaikki työntekijät eivät ole ottaneet heille tarjottuja uusia tehtäviä vastaan. Prosessi on siis edelleen kesken. Mikäli uudet tehtävät otetaan vastaan, niin ketään ei tarvitse irtisanoa.

Oulun Uinnissa on yli 1000 jäsentä ja näistä kilpauimareita noin 150. Päätoimisista ammattivalmentajia seurassa on 4 ja heistä 3 työskentelee NSM- ja SM-ikäisten uimareiden parissa. Oulun Uinnin edustusryhmässä on 23 uimaria. Edustusryhmässä toimii 2 päätoimista valmentajaa sekä yksi OTO-valmentaja. 

Oulun Uinnin hallitus on suunnitellut uuteen organisaatioon mallin, jossa yksi päätoiminen valmentaja edustusryhmästä siirtyisi rolloikäisten uimareiden pariin vahvistamaan valmennusta tällä tasolla ammattitaidollaan sekä jakamaan laajemmin valmennusosaamista uimarinpolulle. Hallitus pyrkii takaamaan jäsenistölle tasapuolista kohtelua siten, että seuran kaikilla osa-alueilla ja tasoilla toimisi ammattitaitoinen päätoiminen työntekijä. Tästä päätöksestä osa edustusryhmän nykyisistä ja entisistä uimareista sekä heidän perheensä ovat olleet eri mieltä ja ottaneet asiaan kantaa sosiaalisessa mediassa.

Oulun Uinnin hallitus haluaa ajaa kaikkien seuran jäsenten etuja tasapuolisesti – ei ainoastaan huipputason uimareiden etuja. Organisaatiouudistuksen tavoitteena on selkeyttää johtamista ja parantaa valmennuksen laatua, poistaa päällekkäisiä työtehtäviä sekä sijoitella päätoimisten osaamista ja resurssia tasapuolisemmin uimarin polun eri tasoille. Uudessa organisaatiossa pääpaino vastuusta ja valtaosa hallinnollisista tehtävistä siirretään toiminnanjohtajalle ja muutetaan työntekijöiden tehtäväkuvia siten, että ne koostuvat pääasiallisesti valmennuksesta tai muista seuran ydintoimintoja tukevista tehtävistä, jotka vastaavat seuran nykyisiin tarpeisiin.

Oulun Uinnin hallitus on pyrkinyt muutoksella takaamaan, että kasvaneiden henkilöstökulujen myötä emme joutuisi nostamaan harrastajilta kerättäviä maksuja. Päätoimisten valmentajien palkkakulut katetaan osin muiden ryhmien valmennusmaksuilla koska päätoimisten valmentajien koko työaika ei täyty yhden ryhmän valmentamisesta ja heidän osaamistaan voidaan käyttää koko seuran hyväksi. Ellei suunniteltuja muutoksia viedä loppuun, eivät edustusryhmän uimareiden kausimaksut riitä kattamaan päätoimisten valmentajien kuluja niiltä osilta mitä kyseisen ryhmän valmentamisesta syntyy.

Näin ollen, mikäli hallituksen suunnittelemaa organisaatiouudistusta ei viedä loppuun, joudutaan Oulun Uinnin talouden tasapainottamiseksi kaikkien harrastajien valmennus- ja harrastemaksuja tulevaisuudessa todennäköisesti korottamaan.

Oulun Uinnin hallitus toivookin kaikkia Oulun Uinnin harrastajia ja muuta jäsenistöä olemaan aktiivisesti yhteydessä hallitukseen, mikäli tuette hallituksen linjaa organisaatiouudistuksesta ja haluatte pitää jäsen- ja kausimaksut ennallaan. Toivomme sähköpostitse yhteydenottoja laajasti koko seuramme jäsenistöltä osoitteeseen hallitus@oulunuinti.fi ja lisäksi asia tulee olemaan kevätkokouksen asialistalla.

Mikäli suurin osa seuran äänivaltaisista ja paikalla olevista jäsenistä on näiden erimielisyytensä ilmaisseiden uimareiden ja heidän perheidensä kanssa samaa mieltä siitä, että päätoimisista valmentajista kannattaa pitää kaksi edustusryhmän valmentajina ja Rollo-ikäiset voidaan jättää ilman ammattitaitoista päätoimista valmentajaa ja taloutta voidaan tasapainottaa korottamalla valmennusmaksuja, niin siinä tilanteessa tulemme arvioimaan asiaa uudelleen. Seurassa nämä asiat päätetään aktiivisten jäsenten päätöksellä. Osallistumalla kevätkokoukseen ja antamalla äänesi jäsenenä voit olla mukana vaikuttamassa tulevaan uudistukseen.

Kevätkokous on su 29.5.2022 klo 16.00 Ouluhallin isossa kokoustilassa (2 krs kahvion perällä). Etäyhteydellä osallistuvien pitää ilmoittautua etukäteen pe 27.5. klo 16.00 mennessä osoitteeseen hallitus@oulunuinti.fi jotta jäsenyys voidaan varmistaa.

Oulussa 14.5.2022 Oulun Uinnin hallitus 

Oulun Uinti somessa