Hallitus ja organisaatio

Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu kahdeksi tilivuodeksi valittu puheenjohtaja ja kahdeksi tilivuodeksi valitut 8-12 jäsentä, jotka eivät ole vakinaisessa työsuhteessa seuraan. Hallituksen jäsenistä puolet on erovuorossa vuosittain. Hallitus voi halutessaan kutsua kokouksiinsa ulkopuolisia henkilöitä. Hallitukseen kuulumattomilla henkilöillä on hallituksen kokouksissa puhe- mutta ei äänioikeutta. Hallituksen toimintakausi on sama kuin yhdistyksen tili- ja toimintakausi.

TehtäväNimi
PuheenjohtajaAri Pikkuaho
Varapuheenjohtaja ja henkilöstövastaavaAnu Hökkä
SihteeriAsta Nokkoudenmäki-Huhta
TalousvastaavaMikko Säntti
ViestintävastaavaMaria Siurua
Markkinointi- ja varainhankintavastaavaHeikki Koskela
SeuratoimintavastaavaLotta Heikkinen
KilpailuvastaavaAntti Vilppola
UimaripolkuvastaavaMiikka Mattila
Esittelijä, hallituksen ulkopuolinen, urheilutoimenjohtajaTommi Pulkkinen

Hallituksen jäsenet

Hallituksen ja urheilutoimenjohtajan yhteinen sähköposti on hallitus[at]oulunuinti.fi

Ari Pikkuaho

Puheenjohtaja

040 585 5525

ari.pikkuaho@ssab.com

Antti Vilppola

Kilpailuvastaava

040 8383 163

antti.vilppola@uimaliitto.fi

Asta Nokkoudenmäki-Huhta

Sihteeri

asta.nokkoudenmaki-huhta@oulunuinti.fi

Anu Hökkä

Varapuheenjohtaja, henkilöstövastaava

anu.hokka@gmail.com

Lotta Heikkinen

Seuratoimintavastaava

lotta.heikkinen@student.oulu.fi

Miikka Mattila

Uimarinpolkuvastaava

mattila.ou@gmail.com

Mikko Säntti

Talousvastaava

santti.mikk@gmail.com

Maria Siurua

Viestintävastaava

maria.siurua@gmail.com

Heikki Koskela

Markkinointi- ja varainhankintavastaava

heikki.koskela@rakennuskoskela.fi

 

Varsinaiset kokoukset

Ylin päättävä elin on yhdistyksen varsinaiset kokoukset. Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta. Yhdistyksen vuosikokous pidetään syys-joulukuussa ja kevätkokous tammi-toukokuussa hallituksen määräämänä päivänä. Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä, kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä yksi ääni.

Vuosikokouksessa esitetään hallituksen laatima vuosikertomus ja tilinpäätös sekä toiminnan- tai tilintarkastajien antama lausunto. Lisäksi päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille sekä muut sääntöjen määräämät asiat.

Kevätkokouksessa vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä valitaan joka toinen vuosi hallituksen puheenjohtaja ja vuosittain muut jäsenet erovuoroisten tilalle sekä muut sääntöjen määräämät asiat.

Oulun Uinti somessa