Hallitus ja organisaatio

Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu kahdeksi tilivuodeksi valittu puheenjohtaja ja kahdeksi tilivuodeksi valitut 8-12 jäsentä, jotka eivät ole vakinaisessa työsuhteessa seuraan. Hallituksen jäsenistä puolet on erovuorossa vuosittain. Hallitus voi halutessaan kutsua kokouksiinsa ulkopuolisia henkilöitä. Hallitukseen kuulumattomilla henkilöillä on hallituksen kokouksissa puhe- mutta ei äänioikeutta. Hallituksen toimintakausi on sama kuin yhdistyksen tili- ja toimintakausi.

Hallituksen jäsenet

Hallituksen yhteinen sähköposti on hallitus[at]oulunuinti.fi

Antti Vilppola

kilpailu- ja seuratoimintatiimi

Asta Nokkoudenmäki-Huhta

Sihteeri

Miikka Mattila

talous- ja halliremontti- sekä markinnointi- ja varainhankintatiimi

Mikko Säntti

Varapuheenjohtaja, henkilöstö- ja viestintätiimi

Heikki Koskela

talous- ja halliremontti- sekä markinnointi- ja varainhankintatiimi

Sofia Risteelä

uimarinpolku- ja uimakoulutiimi

Pekka Ansaranta

kilpailu- ja seuratoimintatiimi

Tiia Säntti

uimarinpolku- ja uimakoulutiimi

Esa Päätalo

kilpailu- ja seuratoimintatiimi

 

Varsinaiset kokoukset

Ylin päättävä elin on yhdistyksen varsinaiset kokoukset. Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta. Yhdistyksen vuosikokous pidetään syys-joulukuussa ja kevätkokous tammi-toukokuussa hallituksen määräämänä päivänä. Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä, kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä yksi ääni.

Vuosikokouksessa esitetään hallituksen laatima vuosikertomus ja tilinpäätös sekä toiminnan- tai tilintarkastajien antama lausunto. Lisäksi päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille sekä muut sääntöjen määräämät asiat.

Kevätkokouksessa vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä valitaan joka toinen vuosi hallituksen puheenjohtaja ja vuosittain muut jäsenet erovuoroisten tilalle sekä muut sääntöjen määräämät asiat.

Tulevat tapahtumat

Tällä hetkellä ei ole tulevia tapahtumia.

Oulun Uinti somessa