Hallitus ja organisaatio

Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu kahdeksi tilivuodeksi valittu puheenjohtaja ja kahdeksi tilivuodeksi valitut 8-12 jäsentä, jotka eivät ole vakinaisessa työsuhteessa seuraan. Hallituksen jäsenistä puolet on erovuorossa vuosittain. Hallitus voi halutessaan kutsua kokouksiinsa ulkopuolisia henkilöitä. Hallitukseen kuulumattomilla henkilöillä on hallituksen kokouksissa puhe- mutta ei äänioikeutta. Hallituksen toimintakausi on sama kuin yhdistyksen tili- ja toimintakausi.

TehtäväNimi
Puheenjohtaja ja henkilöstövastaavaAnu Hökkä
Varapuheenjohtaja ja viestintävastaavaMaria Siurua
SihteeriAsta Nokkoudenmäki-Huhta
Uimaripolku- ja uinninopetusteamMikko Säntti
Uimaripolku- ja uinninopetusteamTuukka Korpela
Uinninopetusvastaava, Uimaripolku- ja uinninopetusteamSofia Risteelä
Talous-, markkinointi- ja varainhankintateamHeikki Koskela
Talous-, markkinointi- ja varainhankintateamMiikka Mattila
Seuratoimintavastaava, Seura- ja kilpailutoimintateam Lotta Heikkinen
Kilpailutoimintavastaava, Seura- ja kilpailutoimintateam Antti Vilppola

Hallituksen jäsenet

Hallituksen yhteinen sähköposti on hallitus[at]oulunuinti.fi

Antti Vilppola

Seura- ja kilpailutoimintateam

antti@vilppola.fi

Asta Nokkoudenmäki-Huhta

Sihteeri

astaem.huhta@pp.inet.fi

Anu Hökkä

Puheenjohtaja, henkilöstövastaava

anu.hokka@gmail.com

Lotta Heikkinen

Seura- ja kilpailutoimintateam

lotta.heikkinen@student.oulu.fi

Miikka Mattila

Talous-, markkinointi- ja varainhankintateam

mattila.ou@gmail.com

Mikko Säntti

Uimaripolku- ja uinninopetusteam

santti.mikk@gmail.com

Maria Siurua

Varapuheenjohtaja, viestintävastaava

maria.siurua@gmail.com

Heikki Koskela

Talous-, markkinointi- ja varainhankintateam

heikki.koskela@rakennuskoskela.fi

Sofia Risteelä

Uimaripolku- ja uinninopetusteam

sofia.risteela@windowslive.com

Tuukka Korpela

Uimaripolku- ja uinninopetusteam

tuukka_korpela@hotmail.com

 

Varsinaiset kokoukset

Ylin päättävä elin on yhdistyksen varsinaiset kokoukset. Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta. Yhdistyksen vuosikokous pidetään syys-joulukuussa ja kevätkokous tammi-toukokuussa hallituksen määräämänä päivänä. Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä, kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä yksi ääni.

Vuosikokouksessa esitetään hallituksen laatima vuosikertomus ja tilinpäätös sekä toiminnan- tai tilintarkastajien antama lausunto. Lisäksi päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille sekä muut sääntöjen määräämät asiat.

Kevätkokouksessa vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä valitaan joka toinen vuosi hallituksen puheenjohtaja ja vuosittain muut jäsenet erovuoroisten tilalle sekä muut sääntöjen määräämät asiat.

Tulevat tapahtumat

Tällä hetkellä ei ole tulevia tapahtumia.

Oulun Uinti somessa