Epäasiallinen toiminta ja tai muu häirintä – miten toimin Oulun Uinnissa?

Epäasiallinen toiminta ja tai muu häirintä – miten toimin Oulun Uinnissa?

Julkaistu: 16.10.2023


Oulun Uinti seurana ei hyväksy minkäänlaista häirintää tai epäasiallista käytöstä seuran tapahtumissa (harjoitukset, kilpailut, kilpailu- ja leirimatkat sekä muut seuran tapahtumat). Oulun Uinti haluaa tarjota toimijoilleen tasavertaisen ja tasapuolisen harrastuskentän avoimesti.

Mitä häirintä tai epäasiallinen käytös voi olla?

  • Epäasiallinen käyttäytyminen = lain ja yleisen hyvän tavan vastainen toiminta (laiminlyönti, syrjintä, seksuaalinen ja sukupuolinen häirintä, henkinen, fyysinen ja seksuaalinen väkivalta)
  • Kiusaaminen = tarkoituksellista, toistuvaa ja samaan henkilöön kohdistuvaa henkistä tai fyysistä väkivaltaa (verbaalinen, sosiaalinen, fyysinen)
  • Häirintä = järjestelmällistä ja jatkuvaa kielteistä toimintaa tai käyttäytymistä, joka vaarantaa henkilön turvallisuutta ja terveyttä (henkinen, fyysinen, seksuaalinen)

Mikäli koet tulleeksi edellä mainitun toiminnan kohteeksi, sinulla on oikeus ilmoittaa tästä

  • Valmentajallesi tai ohjaajallesi,
  • seuran Yhdenvertaisuus-sähköpostiin (yhdenvertaisuus@oulunuinti.fi)
  • seuran toiminnanjohtajalle (ilkka.haipus@oulunuinti.fi)

Jokainen seuran päätoiminen henkilö, oto-valmentaja ja –ohjaaja tai muu seuravastaava ottaa vakavasti kaikki esille tulleet tapaukset ja vie asian eteenpäin seuran toimintaohjeen mukaisesti Seuran yhdenvertaisuus sähköposti kuuluu hallituksen nimeämälle jäsenelleen joka vastaa yhdenvertaisuudesta seurassa.

Mikäli koet, että et halua tiedottaa asiasta seuraa sinulla on mahdollisuus tehdä myös suoraan tutkintapyyntö tai epäilys seuraaviin osoitteisiin

  • SUEKin palautekanava
  • Poliisin vihjepuhelin

Oulun Uinti somessa